News

News of Łódź

Łódź partnerem projektu ACTIVE AGEING in V4 countries

7 July 2022
Projekt "Aktywne starzenie się w krajach V4" ma na celu promowanie aktywnego stylu życia wśród osób starszych. W projekcie uczestniczą przedstawiciele miast z państw z Grupy Wyszehradzkiej: Węgier (lider projektu), Słowacji, Czech i Polski.

Wymiana doświadczeń i wspólna praca warsztatowa pozwoli na stworzenie rekomendacji do działań na szczeblu lokalnym zachęcających do różnych form aktywnego spędzania czasu, które będą odpowiadały na potrzeby seniorów.
Back to the news of Łódź

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda