News

News of Dunajská Streda

Mesto Dunajská Streda sa stalo partnerom projektu „Aktívne starnutie v krajinách V4“

24 July 2022

Mesto Dunajská Streda sa stalo partnerom projektu „Aktívne starnutie v krajinách V4“. V projekte sa zúčastňujú popri Slovensku (prostredníctvom Dunajskej Stredy) ďalšie tri mestá: Pécs (Maďarsko), Brno (Česká republika) a Lódz (Poľsko).

Cieľom projektu je podporiť aktívne starnutie v krajinách V4 a vytvárať podmienky na zlepšenie životnej situácie starších ľudí.

Projekt sa bude realizovať v období od júla 2022 do júna 2023.

Back to the news of Dunajská Streda

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda