News

News of Dunajská Streda

Dunajská Streda na I. workshope projektu „Active ageing in V4 countries“

30 September 2022

V dňoch 20.-23.9.2022 sa v Budapešti konalo stretnutie partnerov z krajín V4 v rámci projektu „Active ageing in V4 countries“. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia miest Lodz, Brno a Dunajská Streda ako partneri v rámci projektu, hostiteľom bolo Združenie Karpatskej kotliny Hnutia Zdravé mestá Pécs ako vedúci projektu.

Cieľom workshopu bola výmena skúseností a informácií v oblasti aktivít určených pre seniorov.

Zúčastnené strany predstavili aktivity vo svojej pôsobnosti zamerané na seniorov s cieľom zlepšenia kvality ich života. Za významné považujú prevenciu sociálneho a kultúrneho vylúčenia, zachovanie zdravia seniorov, podávanie informácií o sociálnych službách, o možnostiach riešenia rôznych životných situácií a vytváranie voľnočasových aktivít pre seniorov.

Záverečným bodom workshopu konajúceho sa v Budapešti bolo poskytnutie odbornej pomoci účastníkom programu pri príprave a realizácii aktivít zameraných na seniorov, ktoré zapojené mestá plánujú v blízkej budúcnosti uskutočniť.

Jednou z nich je realizácia stretnutia s názvom „World Café“, do ktorého budú zapojení aj seniori žijúci v meste Dunajská Streda.

Back to the news of Dunajská Streda

Partners

Adatbázis hiba: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', name, link, logo_filename, news_link FROM ' at line 2