News

News of Łódź

Prace nad poradnikiem trwają

9 February 2023
W ramach projektu Active Ageing in V4 countries stworzone zostanie narzędzie wspierające lokalne władze i działaczy w  motywowaniu osób starszych do aktywności. 

Materiały dotyczące dobrych praktyk, innowacyjnych pomysłów oraz rozwiązań w pracy z osobami starszymi, są obecnie opracowywane na podstawie informacji pozyskanych w trakcie lokalnych warsztatów realizowanych przez wszystkich partnerów projektu. 

Finalna wersja broszury zostanie omówiona i zatwierdzona podczas warsztatu dla miast partnerskich, w którym wezmą udział przedstawiciele Węgier, Polski, Czech i Słowacji. 
Back to the news of Łódź

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda