News

News of Dunajská Streda

Blíži sa dokončenie sprievodcu na tému "Aktívne starnutie v krajinách V4"

21 May 2023

Počas workshopu II. uskutočnenom v Budapešti sme si prešli text výstupu projektu - publikácie - a príklady dobrej praxe v oblasti aktívneho starnutia všetkých zúčastnených miest. V týchto dňoch pracujeme na jazykových úpravách a prekladoch v súvislosti s príručkou a robíme na jej finalizácii, aby sme ju čo najskôr mohli predstaviť verejnosti. Dokument bude zverejnený na tejto stránke v mesiaci jún 2023.

Back to the news of Dunajská Streda

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda