News

News of Dunajská Streda

Sprievodca k projektu „Aktívne starnutie v krajinách V4“

15 June 2023

Skúsenosti z projektu „Aktívne starnutie v krajinách V4“ sú zhrnuté v príručke (sprievodca), ktorá obsahuje súhrn miestnych "svetových kaviarní", názory seniorov na témy súvisiace s aktívnym starnutím ako aj osvedčené postupy a programy na podporu aktívneho starnutia.

Sprievodcu je možné stiahnúť tu:


https://www.activeageingv4.eu/files/v4_guide_slovak.pdf


Back to the news of Dunajská Streda

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda