News

News of Łódź

Warsztat dla partnerów projektu

20 September 2022
Pierwsze wydarzenie w ramach projektu „Aktywne starzenie się w krajach V4” odbędzie się w dniach 20-23 września 2022 r. w Budapeszcie.
W ramach warsztatu przedstawiciele partnerów projektu przedstawiają informacje i możliwości związane z aktywnym starzeniem się w swoim mieście/kraju.

Uczestnicy spotkania otrzymają profesjonalną pomoc w przygotowaniu działań, które będą realizowane na poziomie lokalnym oraz zostaną zapoznani z nowymi metodami angażowania społeczności.
Back to the news of Łódź

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda