News

News of Łódź

Warsztat dotyczący aktywnego starzenia

14 October 2022
W ramach projektu ACTIVE AGEING in V4 countries Miasto Łódź organizuje w dn. 27.10.2022 r. warsztat dotyczący aktywnego starzenia.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni członkowie Miejskiej Rady Seniorów, przedstawiciele środowisk seniorskich oraz koordynatorzy Centrów Zdrowego i Aktywnego Seniora.

Warsztat zostanie przeprowadzony metodą World Cafe, która opiera się na pracy w kilkuosobowych grupach, które przy stolikach dyskutują na zadany temat.

Spostrzeżenia, pomysły i wnioski zebrane podczas wspólnej pracy warsztatowej, pozwolą na stworzenie rekomendacji do działań na szczeblu lokalnym zachęcających do różnych form aktywnego spędzania czasu, które będą odpowiadały na potrzeby seniorów.

Informacje o spotkaniu
Termin: 27.10.2022 , godz. 11:00 - 14:00
Adres: Kawiarnia TUBAJKA, Plac Zwycięstwa 3 - Park Źródliska I
Back to the news of Łódź

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda