News

News of Dunajská Streda

Pozvánka - Meghívó

28 October 2022

Pozvánka

Mesto Dunajská Streda ako členské mesto Združenia zdravých miest Karpatskej kotliny srdečne pozýva všetkých, ktorí by sa aktívne zapojili do neformálnej diskusie na tému „AKTÍVNE STARNUTIE“.

Dátum: 3. novembra 2022 (štvrtok)

Trvanie programu: 9:00-12:00

Miesto: Klub dôchodcov, Trhovisko, 825/8, Dunajská Streda

Je pre nás dôležité, aby sme poznali názory a potreby našich dôchodcov a seniorov!

Účasť v programe je bezplatná, vzhľadom na počet účastníkov Váš záujem prosíme avizovať na tel. č. 0918822749 alebo na mailovej adrese jozef.bartalos@dunstreda.eu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

www.activeageingv4.eu

                                                                          

Meghívó

Dunaszerdahely Város mint az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületének tagvárosa szeretettel várja mindazokat, akik aktív résztvevői lennének egy kötetlen beszélgetésnek AKTÍV IDŐSKOR témakörében.

Időpont: 2022. november 3. (csütörtök)

A program időtartama: 9:00-12:00
Helyszín: Nyugdíjas klub, Vásártér 825/8, Dunaszerdahely

Fontos számunkra, hogy megismerjük a nyugdíjasaink és a szépkorúak véleményét, igényét!

A programon a részvétel ingyenes, létszámkorlát miatt bejelentkezését a 0918822749  telefonszámon várjuk vagy az alábbi emailen jozef.bartalos@dunstreda.eu.

www.activeageingv4.eu

pozvanka-meghivo.pdf
Back to the news of Dunajská Streda

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda