News

News of Łódź

Warsztat dot. aktywnego starzenia się - krótkie podsumowanie

28 October 2022

W dniu 27 października 2022 r. Miasto Łódź zorganizowało warsztat dotyczący aktywnego starzenia się w ramach projektu ACTIVE AGEING in V4 countries. W spotkaniu wzięli udział członkowie Miejskiej Rady Seniorów, przedstawiciele środowisk seniorskich oraz koordynatorzy Centrów Zdrowego i Aktywnego Seniora.

Uczestnicy spotkania omawiali w grupach tematy dotyczące aktywnego starzenia, w tym przykładów dobrych praktyk, najlepszych źródeł informacji o różnych formach aktywnego spędzania czasu, czy pomysłów na motywowanie rówieśników do udziału w inicjatywach dedykowanych osobom 60+.

Spostrzeżenia, pomysły i wnioski zebrane podczas wspólnej pracy warsztatowej zostaną zamieszczone w raporcie, który posłuży stworzeniu rekomendacji do podejmowania działań lokalnych dopasowanych do potrzeb seniorów w miastach partnerskich.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu za zaangażowanie w dyskusję, mnóstwo wartościowych informacji i przemyśleń oraz wspaniałą atmosferę podczas spotkania.

World cafe workshop in Lodz       
Back to the news of Łódź

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda