News

News of Dunajská Streda

Aktívne starnutie - workshop v Dunajskej Strede

4 November 2022
Dňa 3. novembra 2022 sa v priestoroch Klubu dôchodcov v Dunajskej Strede stretli zástupcovia seniorov a seniorských organizácii mesta Dunajská Streda, aby diskutovali na otázku aktívneho starnutia.

Postrehy a príklady dobrej praxe budú základom vytvorenia brožúry, ktorá bude vydaná na jar 2023.

Chceme sa poďakovať všetkým účastníkom za aktívnu účasť na príjemnom stretnutí.Back to the news of Dunajská Streda

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda