News

News of Brno

Ohlédnutí za událostí World Café Brno

16 November 2022

V úterý 15. listopadu v odpoledních hodinách jsme se potkali v příjemném prostředí Café Práh se zástupci starších obyvatel města Brna a odborné veřejnosti (zástupci seniorských organizací a klubů), abychom diskutovali o tématech souvisejících s aktivním stárnutím včetně příkladů dobré praxe a nejlepších zdrojů informací o různých formách aktivního trávení času.

Postřehy, nápady a závěry shromážděné během společného posezení s občerstvením budou zahrnuty do souhrnné zprávy, která poslouží jako podklad k vytvoření brožury na jaře 2023 pro místní aktivity přizpůsobené potřebám seniorů i pro partnerská města.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům setkání za příjemnou náladu, kterou společně vytvořili, a za jejich podnětné zkušenosti a nápady, ze kterých budeme v budoucnu čerpat.

Back to the news of Brno

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda