News

News of Dunajská Streda

Informácia k World Café stretnutiu

11 December 2022

Výsledky zo stretnutia s názvom „World Café“, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2022, budú spracované a  vydané v sprievodcovi v slovenskom a anglickom jazyku. Sprievodca bude slúžiť ako informačná brožúra pre širokú verejnosť a bude verejne dostupný v tlačenej a elektronickej verzii.

Back to the news of Dunajská Streda

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda