News

News of Dunajská Streda

Informácia k Workshop II.

26 March 2023

Ďalšie stretnutie s názvom Workshop II. v rámci projektu „Aktívne starnutie v krajinách V4“ sa uskutoční v termíne od 19. do 21. apríla 2023 v Budapešti.

Back to the news of Dunajská Streda

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda