News

News of Łódź

Warsztat dla partnerów projektu

31 March 2023
W dniach 19-21 kwietnia 2023 odbedzie warsztat, w którym wezmą udział przedstawiciele miast partnerskich projektu. Spotkanie będzie miało na celu sfinalizowanie przewodnika, a także wymiana doświadczeń i wypracowanie najlepszych sposobów na przekazywanie powyższej wiedzy do lokalnych podmiotów działajacych na rzecz osób 60+.

Program warsztatów
• Omówienie projektu przewodnika, możliwości modyfikacji, finalizacja przewodnika
• Omówienie sposobów dystrybucji rezultatów projektu
• Informacja o zorganizowaniu lokalnego wydarzenia na zakończenie projektu.
Back to the news of Łódź

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda