News

News of Łódź

Krótkie podsumowanie spotkania partnerów projektu

23 April 2023
W dniach 19-21 kwietnia 2023 r. w Budapeszcie odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w realizację projektu Active Ageing in V4 countries z ramienia miast partnerskich.

W ramach spotkania sfinalizowano tekst publikacji podsumowującej doświadczenia projektu i prezentującej dobre praktyki związane ze wspieraniem aktywnej starości.

Ponadto omówiono możliwe grupy docelowe i sposoby udostępniania wyników projektu, a także sposoby dystrybucji publikacji.

Obecnie partnerzy przygotowują tłumaczenie publikacji na ojczysty język.
Back to the news of Łódź

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda