News

News of Łódź

Zaproszenie dla mediów

23 May 2023

W dniu 26 maja w Arturówku nastąpi prezentacja poradnika, który powstał dzięki współpracy miast z państw z Grupy Wyszehradzkiej: Węgier (lidera projektu), Słowacji, Czech i Polski, w ramach projektu "Aktywne starzenie się w krajach V4".

Wymiana doświadczeń i wspólna praca warsztatowa pozwoliły na stworzenie rekomendacji do działań na szczeblu lokalnym zachęcających do wdrażania różnych form aktywnego spędzania czasu, które będą odpowiadały na potrzeby seniorów. Powyższe rekomendacje zostały zamieszczone w poradniku, który będzie przekazywany lokalnym władzom, członkom rad seniorów, działaczom społecznym, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym na rzecz osób starszych w krajach partnerskich.

Premierowa prezentacja ww. publikacji odbędzie się w dniu 26 maja podczas plenerowego wydarzenia dla seniorów towarzyszącego IX edycji projektu Łódzkie Senioralia (projekt ten znalazł się w poradniku, jako jeden z przykładów dobrych praktyk w działaniach na rzecz osób 60+). W namiocie organizatora wydarzenia w godz. 10:00 - 14:00 będzie można zapoznać się z drukowaną wersją przewodnika oraz porozmawiać z przedstawicielami Miasta Łodzi, którzy byli zaangażowani w realizację projektu "Aktywne starzenie się w krajach V4".

Więcej informacji mozna uzyskac kontaktując się z Oddziałem ds. Polityki Senioralnej UMŁ: 42 638 47 30/ dlaseniorow@uml.lodz.pl
Back to the news of Łódź

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda