News

News of Łódź

Podsumowanie spotkania medialnego

29 May 2023
W dniu 26 maja podczas oficjalnego zakończenia IX Łódzkich Senioraliów przedstawiciele mediów mieli okazję zapoznać się z finalną wersją poradnika, który powstał w ramach projektu "Active Ageing in V4 countries".

Powyższa publikacja w najbliższych miesiącach będzie przekazywana do lokalnych władz, organizacji i działaczy społecznych realiujących inicjatywny na rzecz osób 60+.


  

  

 
Back to the news of Łódź

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda