News

News of Dunajská Streda

Pozvánka na tlačovú konferenciu k projektu "Aktívne starnutie v krajinách V4"

1 June 2023
Back to the news of Dunajská Streda

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda